Lidmaatschap

In de statuten wordt aangegeven wie er lid kunnen zijn. Wij gaan er van uit dat zowel de eigenaar (eventueel verhuurder) als de bewoner (eigenaar of verhuurder) lid zijn. Immers beiden hebben belang bij een goede uitstraling van het bedrijvenpark.

De algemene kosten (zoals secretariaats-, onderhouds-, vergadering en project-opstartkosten) worden uit de contributie betaald.
De contributie bedraagt € 300,00 per lid.
De andere kosten voor collectieve beveiliging en groenstrook worden apart in rekening gebracht. Voor de collectieve beveiliging worden alle ondernemers op het bedrijvenpark geacht mee te betalen; voor de groenstrook zijn dat alleen de betrokken ondernemers (hetzij bewoner of verhuurder).