Hoveniersbedrijf

Contactpersoon voor klachten en verbetersuggesties m.b.t. het onderhoud groen is: Theo Koppen (Civo). Het bestuur verzoekt nadrukkelijk om contact met hem op te nemen (040-2646446), zodat de juiste oplossing gekozen kan worden.

Aandachtspunten:

  • Het groen wordt niet door één partij onderhouden. Waterschap de Dommel is verantwoordelijk voor het leeg baggeren van de sloten en de gemeente voor het afvoeren van het blad en het onkruidvrij houden van de stoep, de straat en de goot.
    Dat maakt het lastig. Het bestuur gaat de gemeente om budget vragen, zodat de taken van de gemeente kunnen worden overgenomen.
  • Het gazon kan niet vergeleken worden met uw thuissituatie. Er is geen beregening en er wordt niet gesproeid. Ook de wildparkeerders frustreren het werk van de hovenier.