Communicatie-advies bezoekers bedrijventerrein ESP

Download hier het communicatie advies

Fonds beschikbaar voor ontwikkeling werklocaties

Bent u ondernemer, vastgoedeigenaar of gebruiker van vastgoed op één van de bestaande bedrijventerreinen in het Stedelijk gebied Eindhoven? En kunt u een steuntje in de rug gebruiken om dit vastgoed te (her)ontwikkelen? Lees dan bijgaande flyer over de mogelijkheden van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW).